Regulamin

nanoszenie-reklamy

Zapytanie ofertowe
Zapytania ofertowe prosimy przesyłać mailowo na adres biuro@lemach.pl Zapytanie ofertowe powinno zawierać:
- przedział cenowy
- opis grupy docelowej,
- ilość,
- ewentualnie typ artykułu jakiego Państwo szukają.
- logotyp (ilość kolorów i wielkość logotypu decyduje o cenie nadruku),
- termin realizacji (dla terminów krótszych niż 14 dni).

Aby otrzymać ofertę, na konkretny artykuł znaleziony na naszej stronie internetowej lub w katalogu drukowanym, zapytanie powinno zawierać:
- nr katalogowy,
- ilość artykułów,
- logotyp,
- termin realizacji (dla terminów krótszych niż 14 dni).

W zapytaniach proszę podawać Imię i Nazwisko, nazwę firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail. nie udzielamy informacji anonimowo.

Zamówienie
Zamówienia prosimy przesyłać mailowo na adres biuro@lemach.pl z podaniem:
- numeru katalogowego artykułu,
- ilości towaru,
- danych firmy zamawiającej: NIP-u, dokładnej nazwy, adresu, numerów telefonu oraz nazwisk osób zajmujących się danym zleceniem ze strony Zamawiającego.

Każde zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem.

nadruki na koszulki

Warunki współpracy

1. ZNAKOWANIE.
1.1 Logo firmy, treść nadruku lub materiały potrzebne do przygotowania projektu graficznego należy przekazać w Corel Draw (rozszerzenie .cdr).
1.2 Kolory do nadruków i haftów prosimy podawać w skali "Pantone". 1.3 Prosimy o określenie wielkości i umiejscowienia zdobienia na zamówionych artykułach.

2. Warunki płatności.
2.1 Trzy pierwsze zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru.
2.2 Przed rozpoczęciem realizacji kolejnych zamówień wymagana jest przedpłata w wysokości 60% wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota powinna być uregulowana przelewem w terminie wyznaczonym na fakturze.
2.3 Zamówienie o wartości mniejszej niż 1000 zł brutto płatne są przelewem przy zamówieniu towaru.
2.4 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez naszą firmę przy realizacji tego zamówienia.
2.5 W przypadku przekroczenia terminu płatności, nasza firma ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążania płatnika kosztami upomnień.

3. Transport.
3.1 Koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze bez usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia na terenie Polski ponosi firma LeMaCh z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 3.2.
3.2 Koszty transportu ponosi Zamawiający przy wartości zamówienia nie przekraczającej 5000 pln netto.

4. Prawa autorskie.
4.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez naszą firmę artykułów w materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej, chyba że pisemnie nie wyrazi zgody.
4.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

5. Reklamacje.
5.1 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
5.2 Reklamacje ilościowe przyjmowane są w terminie do 48 h po dostawie.
5.3 Reklamacji podlega towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.
5.4 Reklamacji podlegają różnice kolorystyczne odbiegające co najmniej 15% od oryginału.

6. Pozostałe warunki.
6.1 Katalogi i cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie informację handlową.
6.2 Wszystkie ceny znajdujące się na naszej stronie internetowej są cenami netto w złotych polskich.

paleta cmyk


Szybki kontakt

Telefon:+48 717 999 900
Telefon:+48 790 015 300
Email: biuro@lemach.pl
Website: www.lemach.pl

Dane do faktury:
LeMaCh Lech Mariusz
ul. Akacjowa 4n lok 2/1
55-040 Ślęza
NIP 894-105-41-04

Przykładowe gadżety

Nasze motta:

Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.
Przełamujemy utarte schematy, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia.
Nie boimy się sięgać po nieosiągalne.